Wednesday, 28 January 2009

POSLANICKO PITANJE

Blago nama pored ovakvih poslanika koji ublehu stavljaju na dnevni red Parlamentarne skupstine BiH.

“Kakav je stav Vijeća ministara BiH i resornog ministarstva o arheološkom otkriću Piramida sunca u Visokom? Da li o tom arheološkom otkriću postoje neka oficijelna mišljenja institucija vlasti i naučnih institucija u BiH? Da li su institucije vlasti i naučne institucije BiH na bilo koji način trenutno ili do sada učesnici rasprava o naučnom valoriziranju ovog otkrića i nije li to pitanje neopravdano omalovaženo i marginalizirano tako da se stiče utisak da je drugima više stalo da tamo nešto postoji, nego li nama u BiH kojima bi to daleko više značilo? Kakav je sada pravni, kulturološki i historijski status Piramida sunca u Visokom?“ - Rifat Dolić, na 40. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 19. 11. 2008.

EDIT (8.2.2009) - Dodatak kod Neregistriranog

2 comments:

Anonymous said...

Red je da onda objaviš i odgovor koji je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova BiH na ovaj zahtjev. Ovo ministarstvo je zatražilo mišljenje relevantnih naučnih institucija, te ga dalo Vijeću ministara koje će ga isporučiti Doliću i ostalima. Ovaj put piramidioma će prisjesti!

lea said...

Anonimni, nisam naisla na odgovor u zapisnicima sa sjednica nakon one na kojoj je postavljeno pitanje, a kada (i ako) se objavi ili saznam odgovor sigurno cu to staviti i na blog.