Wednesday, 30 April 2008

ANALYZE THIS!

“Nisu pravljene nikakve analize materijala od kog su piramide napravljene!” - Semir Osmanagić u izjavi novinaru Press Online-a prikom otvaranja trece sezone “istrazivanja”

“… Između obilazaka lokaliteta u Visokom novinare je u autobusu animirao mladi pomoćnik Semira Osmanagića, koji se, nažalost, nije predstavio. On je demonstrirao nesposobnost Semira i njegovog tima da na makar jedno pitanje u vezi sa piramidama daju konkretan odgovor. Na pitanje da li je moguće dobiti preveden nalaz egipatskog tima koji je, prema navodima Fondacije, verifikovao nalaz u Visokom, dao je sledeći odgovor:
- Član tima, doktor Ali Barakat rekao je da on, iako je iste vere kao i Semir Osmanagić - islamske, ne bi zbog toga žrtvovao svoju akademsku karijeru.
Semirov pomoćnik je, na ponovljeno pitanje postoji li prevod nalaza Egipćana, skrenuo temu na italijanskog geologa dr Darija Andretu, za koga je tvrdio da je bio nominovan za Nobelovu nagradu za geologiju. Kada mu je skrenuta pažnja da ova nagrada ne postoji, rekao je da je u pitanju bila, takođe nepostojeća, „Nobelova nagrada za prirodne nauke"… “.

Preuzeto sa Press Online
http://www.pressonline.co.yu/vest.jsp?id=34682

No comments: